Annonsering

For å annonsere i øyavis, kontakt oss på:
Telefon 712 79 090
E-post: post@oyavis.no

Utgjevingsdatoar og annonsefristar:
Dersom du skal annonsere i Øyavis bør du melde frå om dette tidlegast mogleg og seinast ei veke før avisa kjem ut. Nedanfor har vi lista opp desse datoane. Skulle du likevel ikkje greie å melde frå tidsnok, kan du kontakte oss på telefon og vi vil prøve å hjelpe så godt vi kan.

Utgjevingsdatoar for ØYAVIS i 2016:

1. Torsdag 21. januar
2. Torsdag 18. februar
3. Torsdag 17. mars

Nede på side 2 står det alltid kva tid neste nummer av Øyavis kjem ut. Skulle det bli forandringar i høve til den oppsette planen melder vi frå om dette.

Annonseprisar:

Spalter:
Vanleg plass … kr. 3,50 pr spmm
1. side ………… kr. 7,00 pr spmm
Siste side ……. kr. 5,00 pr spmm

Fargetillegg ….. kr. 1,00 pr spmm

Sider:
20 % rabatt på annonser som er ei halv side eller større.

Pris 1/1 side ……… kr. 4.000,-
Pris 1/2 side ……… kr. 2.500,-

Alle prisar er eks mva.

About the Author